whatsapp: +90 542 337 06 33 +90 216 338 38 48

info@drmuratimer.com

Beyin Cerrahisi Tanı Yöntemleri

7 Temmuz 2018
 Temmuz 7, 2018
Kategori Blog

Direkt Röntgenogram

Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve manyetik Rönesans Görüntüleme (MRG) tetkiklerinin kolaylıkla yapılabilmesinden sonra Sinir sistemi elemanlarının radyografik incelemesine duyulan gereksinim oldukça azalmıştır. Günümüzde kranıyosinostoz gibi bazı doğumsal gelişmelerde kafatası içi patolojik değişimlerin saptanmasında, kranyumda radyolusent lezyonların saptanmasında, bazı omurga lezyonlarının saptanmasında ve bazı diğer nedenlerle kullanılmaktadır.

Bilgisayarlı Tomografi

Dünyada ilk kez 1971 yılında kullanılmaya başlamış bir yöntemdir. Vücuun kesitsel imgesini dokunun x- ışınını soğurma özelliğine bağlı olarak oluşturmaktadır.BT beyin morfolojisini ve patolojik  değişiklikleri yüksek görüntüleyerek önemli katkılar sağlanmıştır. MRG tekniğinin üstünlükleri nedeniyle, günümüzde kullanımı sınırlanmış da olsa, önemini korumaktadır. Acil kafa travmalı olgularda, akut kranyum içi kanamalarda, kafa ve kaide kırıkları, omurga çökme kırıkları ve kaymalar gibi, kemik patolojilerinde ve diğer bazı durumlarda kullanılmaktadır.

MRG

Özellikle yumuşak dokudaki BT’e kıyasla daha yüksek kontrast çözümleme gücü ile çok yaygın kullanım alanı bulmuştur. İyonizon radyasyon içermemesi ve klinik amaçlı metabolizma bilgisi de vermesi nedeniyle özellikle kranyum içi yer kaplayıcı lezyonlarda ilk tercih edilmesi gereken tanı yöntemi olarak kabul edilmektedir.

Miyelografi

Kontrast maddenin genellikle bel bölgesinde beyin omurilik sıvısı içine enjeksiyonu sonucu görüntü elde edilmesi ile kullanılan radyografik yöntemdir. Sonrasında Bilgisayarlı Tomografi ile görüntüleme yapılması BT- miyelografi adını alır.Günümüzde bazı özel durumlarda kullanılmaktadır.

Elektroensefalografi (EEG)

Basitçe, kortikal nöronlar ve bunların elektriksel potansiyellerin, tüm faaliyetler sonucu oluşan toplam’ın saçlı deriye konulan elektrodlar ile kaydedilip yazdırılması tekniğidir.

Elektromiyografi (EMG)

Sinir ileti ve kan Elektromiyografi çalışmalarını içerir. Motor ve duyu sinir iletim hızlarının incelemesi sonucu bu sinirlerde çeşitli nedenler ile ortaya çıkabilecek patoloji araştırır.

Comments are closed.