whatsapp: +90 542 337 06 33 +90 216 338 38 48

info@drmuratimer.com

Dr. Salih Murat İMER’in Yayınları

 

Toplam 79 yayının 35’i atıf almıştır (%44,3).

 

 1. Canbolat A, İmer M, Turantan İ, Türker K, Molvalılar S, Alagöl F: Endokrin aktif hipofiz adenomlarının transsfenoidal çıkarılması. Tıp Fak Mecm 49:257-263, 1986.
 2. Çoban TE, İdrisoğlu H, Kaya U, Canbolat A, İmer M, Hepgül KT: A comparative study of neurological characteristics and surgical findings in lumbar disc hernia. Rivista di Neuroradiologica 4:93-96, 1991.
 3. Ünal F, Hepgül K, Bayındır Ç, Bilge T, İmer M, Turantan İ: Skull base amyloidoma. Case report. J Neurosurg 76:303-306, 1992.
 4. İmer M, Ateş N, İzgi N, Bayındır Ç, Ziylan Z: Sıçanda akut fokal serebral iskemi oluşturulması ve bu deneysel modelin uygunluğunun çeşitli yöntemler ile araştırılması. TÜ Tıp Fak Dergisi 8-9-10 (Bileşik Sayı):129-146, 1991-1993.
 5. Tomatır E, Çobanoğlu S, İmer M, Özakbaş S, Kulalı A: Deneysel akut medulla spinalis travmasında Nimodipin’in lipid peroksidasyon üzerine etkisi. TÜ Tıp Fak Dergisi 8-9-10 (Bileşik Sayı):361-373, 1991-1993.
 6. Özakbaş S, Çobanoğlu S, İmer M, Tomatır E, Kulalı A: Deneysel akut medulla spinalis travmasında Dimetil Sülfoksit (DMSO)’in lipid peroksidasyonuna etkisi. TÜ Tıp Fak Dergisi 11(1,2,3):7-13, 1994.
 7. İmer M, Yalnız E, Çobanoğlu S, Yanık B, Yorulmaz F: The effect of aprotinin on postlaminectomy peridural fibrosis in the rabbit. A preliminary report. Journal of Turkish Spinal Surgery 5(4):129-132, 1994.
 8. İmer M, Çobanoğlu S, Özakbaş S: İntradural disk herniasyonları ve MRG yönteminin tanıdaki yeri: Olgu Sunumu. TÜ Tıp Fak Dergisi 11(1,2,3):417-421, 1994.
 9. Azmak D, İmer M, Çobanoğlu S, Yılmaz A, Özakbaş S, Kulalı A, Memiş M: Kafa Travması I- 705 olguda epidemiyolojik çalışma. Adli Tıp Derg 10:3-10, 1994.
 10. İmer M, Kulalı A, Çobanoğlu S, Memiş M: Epidural hematomlarda spontan rezolüsyon. Nörol Bil D 12(1-2):213-217, 1995.
 11. Çobanoğlu S, İmer M, Şimşek O, Eliuz K: Servikal travmalı olgularda tedavi yaklaşımları. Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi 21:88-90, 1995.
 12. Yalnız E, İmer M: Primary and metastatic tumors of the spine. Journal of Turkish Spinal Surgery 6(4):45-49, 1995.
 13. İmer M, Çobanoğlu S, Şimşek O, Eliuz K: İntrakranyal urlar. Retrospektif çalışma. TÜ Tıp Fak Dergisi 12(1,2,3):203-209, 1995.
 14. Azmak D, İmer M, Yorulmaz F, Çobanoğlu S, Yılmaz A: Kafa travması: 435 kafa travmalı olgunun TCK 456. Madde açısından değerlendirilmesi (Hayati Tehlike ve Mutad İştigal). Adli Tıp Derg 11:23-30, 1995.
 15. Çobanoğlu S, İmer M, Memiş M, Özyılmaz F: Complication of epidural fat graft in lumbar spine disc surgery: Case report. Surg Neurol 44:479-482, 1995.
 16. İmer M, Okar İ, Çobanoğlu S, Kayapınar R, Memiş M, Hepgül K, Kutlu K: The modification of the new type of end-to-side anastomosis between carotid arteries in rats: A technical and scanning electron microscopic study. Acta Neurochir (Wien) 138:1246-1249, 1996.
 17. İmer M, Çobanoğlu S, Karasalihoğlu S: Bilateral subdural empyema caused by salmonella paratyphi A: Case report. Turkish Neurosurgery 7:36-38, 1997.
 18. Yalnız E, İmer M, Bilgi S: The changes on the facet joints of unfused spine after application of the interspinous segmental instrumentation: (Experimental study on lambs). Journal of Turkish Spinal Surgery 8(4):125-128, 1997.
 19. Karadereler S, İmer M, Barlas O, Eraksoy M: Multipl Skleroza bağlı intansiyonel tremorda stereotaktik talamotomi: 2 hasta sunumu. Nöropsikiyatri Arşivi (Archives of Neuropsychiatry Turkey) 35 (1):6-8, 1998.
 20. İmer M, Barlas O, Bayındır Ç, Can M, Darendeliler E, Hubehi F: Pineal bölge kitlelerinin stereotaktik tanı ve tedavisi. Türk Nöroşirürji Dergisi 8:6-9, 1998.
 21. İmer M, Karadereler S, Barlas O: Sirengomiyelinin ventriküloperitoneal şant ile tedavisi: Olgu sunumu. İst Tıp Fak Mecmuası 61(4):500-504, 1998.
 22. İmer M, Yanık B, Görgülü A, Sencer A, Çobanoğlu S, Hüseyinova G: The effect of aprotinin on postlaminectomy peridural fibrosis: an experimental study. Ağrı 10(2):17-29, 1998.
 23. İmer M, Hepgül K, Karasu A, Karalar T, Kırış T, Ünal F, İzgi N: Erişkinde gergin omurilik sendromu. İst Tıp Fak Mecmuası 61(3):369-372, 1998.
 24. Kırış T, İş M, İmer M, Güleş İ, Hepgül K, Ünal F, İzgi N: Nöroşirürji’de travma pratiği, prospektif epidemiyolojik çalışma. Ulusal Travma Dergisi 4(4):281-284,1998.
 25. Görgülü A, İmer M, Şimşek O, Sencer A, Kutlu K, Çobanoğlu S: The effect of aprotinin on extraneural scarring in peripheral nerve surgery: An experimental study. Acta Neurochir (Wien) 140:1303-1307, 1998.
 26. Kırış T, İş M, Ünal F, Hepgül K, Yavuz C, İmer M, İzgi N, Türker K, Canbolat A: Servikal disk hernileri: Basit diskusektomi ve diskusektomiyle birlikte füzyon yapılan olguların karşılaştırılması. İst Tıp Fak Mecmuası 62(1):67-73, 1999.
 27. Barlas O, Karadereler S, Molvalılar S, Aral F, Yarman S, Can M, İmer M: Surgical treatment of Cushing’s disease. Med Bull Istanbul 32(2):155-161, 1999.
 28. İmer M, Karagöz F, İzgi N: Chiari Type I malformation in monozygotic twins: Case report. Med Bull Istanbul 32(2):192-195, 1999.
 29. Barlas O, Bayındır Ç, İmer M, Ayan İ, Darendeliler E: Non-resective management of Pineoblastoma. Minim Invas Neurosurg 43:163-170, 2000.
 30. Barlas O, Hanağası HA, İmer M, Şahin HA, Sencer S, Emre M: Do unilateral ablative lesions of the subthalamic nucleu in parkinsonian patients lead to hemiballism?. Movement Disorders 16:306-310, 2001.
 31. Sencer S, İmer M, Sencer A, Karadereler S, Barlas O: Hypodense non-enhancing lesions: Histopathological diagnosis through CT-guided stereotactic brain biopsy. Turkish Neurosurgery 11:44-50, 2001.
 32. Kayacan SM, Türkmen A, Alış H, İmer M, Barlas O, Ecder ST, Yıldız A, Aydın AE, Eldegez U, Sever MŞ: Succesful therapy combined with surgery for severe post-transplant nocardiosis. J Nephrol 14:304-306,2001.
 33. İmer M: Başarısız bel cerrahisi sendromu. Türkiye Klinikleri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, “Bel ağrıları özel sayısı”, 1:32-36, 2001.
 34. Erden T, Aktan D, Kalayci R, Cakar N, İmer M, Esen F, Telci L: Neuroprotective efficiancy of magnesium sulphate in experimental traumatic brain injury. Crit Care 6(Suppl 1):P47, March, 2002. (Published online)
 35. İmer M: Atipik yüz ağrısı. Ağrı 14(3):41-44, 2002.
 36. İmer M:Fonksiyonel Nöroşirürji. Türk Nöroşirürji Dergisi 12:177-179, 2002.
 37. İmer M, Yavuz C, Sencer A, İzgi N: Hidrosefali tedavisinde ventrikülo-peritoneal şant yönteminin değerlendirilmesi. 460 olgunun retrospektif analizi. Türk Nöroşirürji Dergisi 13:171-175, 2003.
 38. Görgülü A, Uzal C, Doğanay L, İmer M, Eliuz K, Çobanoğlu S: The effect of low-dose external beam radiation on extraneural scarring after peripheral nerve surgery in rats. Neurosurgery 53:1389-1396, 2003.
 39. Kulaksızoğlu IB, Bebek Nerses, Baykan B; İmer M, Gürses C, Sencer S, Öktem-Tanör Ö, Gökyiğit A: Obsessive-compulsive disorder after epilepsy surgery. Epilepsy &Behavior 5:113-118, 2004.
 40. Görgülü A, Şimşek O, Çobanoğlu S, İmer M, Parsak T: The effect of epidural free fat graft on the outcome of lumbar disc surgery. Neurosurgical Rev 27:181-184, 2004.
 41. Sencer A, İmer M: Günümüzde Kafa Travmasına Genel Bir Bakış. Türkiye Klinikleri Cerrahi, ‘Travma Cerrahisi’ 9(3):188-196, 2004.
 42. Kırış T, Sencer A, Şahinbaş M, Sencer S, İmer M, Izgi N: Surgical results in pediatric Spetzler-Martin grades I-III intracranial arteriovenous malformations. Childs Nerv Syst 21(1):69-76, 2005.
 43. Civelek E, Cansever T, İmer M, Hepgül K, Barlas O: Trigeminal Nevralji ve Tedavi Seçenekleri. Ağrı 17(3): 19-26, 2005.
 44. İmer M, Özeren B, Karadereler S, Yapıcı Z, Omay B, Hanağası H, Eraksoy M: Destructive Stereotactic Surgery for Treatment of Dystonia. Surgical Neurology 64(S2):89-95, 2005.
 45. Kara B, Kayserili H, İmer M, Çalışkan M, Özmen M: Quadrigeminal cistern arachnoid cyst in a patient with Kabuki syndrome. Pediatr Neurol 34(6):478-480, 2006.
 46. Kılıncer C, Şimşek O, İmer M, Çobanoğlu S, Canbolat A: Primer Santral Sinir Sistemi lenfoması; Olgu Sunumu. Trakya Univ Tıp Fak Derg 23(2):99-102, 2006.
 47. Yavuz C, Sencer A, Kabataş S, İmer M, Kırış T, Ünal F: Longitudinal klivus kırıkları: Üç olgu sunumu. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 12(4):321-325, 2006.
 48. Sencer A, İmer M: Multitravmalı Hastada Nöroşirürjinin Yeri, Önemi, Rolü. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Acil Tıp, ‘Acil Nöroşirürji’ 11:1-8, 2007.
 49. Karasu A, Cansever T, Sabancı AP, Kırış T, İmer M, Oran E, Sencer A, Ünal F: Kranyoerebral Ateşli Silah Yaralanmaları: Bir Hastanenin Deneyimi. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 14(1) 59-64, 2008.
 50. Kabatas S, Bayrak Y, Civelek E, İmer M, Hepgül KT: Spinal Accessory Nevre Palsy Following Gunshot Injury: a Case Report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 14(1) 76-78, 2008.
 51. Karasu A, Sabancı PA, İzgi N, İmer M, Sencer A, Cansever T, Canbolat A: Traumatic Epidural Hematomas of the Posterior Cranial Fossa. Surg Neurol 69(3): 247-252, 2008.
 52. Sencer A, İmer M: Nörotravmaya Acil Servisde Yaklaşım. Türkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics 1(1):18-25, 2008.
 53. İmer M, Uzunkol A, Omay BS, Sabancı PA, Sencer A, Erdem T, Karasu A, Kaya M: The effect of Magnesium, Memantine and Combination of Magnesium and Memantine on Blood Brain Barrier Permeability and Brain Oedema after Experimental traumatic Diffuse Brain Injury. Sinir Sistemi Cerrahisi Derg 1(3): 153-160, 2008.
 54. Aydoseli A, İmer M: Distoni ve Serebral Palside Cerrahi Tedavi: Destrüksiyon ve Nörostimulasyon. Türkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics 1(2): 19-22, 2008.
 55. Karasu A, Sabancı PA, Cansever T, Hepgül KT, İmer M, Dolaş İ, Taviloğlu K: Epidemiological study in head injury patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 15(2): 159-163, 2009.
 56. Altınoz MA, Albayrak SB, Karasu A, Sabancı PA, Imer M, Bilir A: The Effects of Tibolone on the Human Primary Glioblastoma Multiforme Cell Culture and the Rat C6 Glioma Model. Neurol Res 31(9): 923-7, 2009 (Epub 2009 Jun15).
 57. İmer M, Omay B, Uzunkol A, Erdem T, Sabancı PA; Karasu A, Albayrak SB, Sencer A, Hepgül K, Kaya M: Effect of Magnesium, MK-801 and Combination of Magnesium and MK-801 on Blood Brain Barrier Permeability and Brain Edema After Experimental Traumatic Diffuse Brain Injury. Neurol Res 31(9): 977-81, 2009.
 58. İş M, Kılınçer C, Sencer A, Karasu A, İmer M: Seizure-Induced Unstable L1 Burst Fracture without Trauma: a Case Report. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) Suppl. 1:S05-09, 2009.
 59. Karasu A, Civelek E, Aras Y, Sabancı PA; Cansever T, Yanar H, Sağlam G, İmer M, Hepgül KT, Taviloğlu K, Canbolat A: Analyses of Clinical Prognostic Factors in Operated Acute Subdural Hematomas. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 2010.
 60. Akçakaya MO, Aras Y, İmer M: Periferik Sinir Hasarı Cerrahisinde Erken ve Geç Dönem Sonuçlar. Türkiye Klinikleri J Neurosurg – Special Topics 3 (2)71-77, 2010.
 61. Cakir A, Bayindir C, Sabanci PA, Imer M, Ozbey NC: Pituitary macroadenoma with persisting dense lymhocytic infiltration in a young male patient. Clin Neuropathol Nov-Dec;30(6):318-323, 2011.
 62. Karabağlı H, Duru S, İmer M, Apuhan T: Improvement of non-syndromic Hearing Loss after Treatment of High Cerebrospinal Fluid Pressure. A Case Report. J Neurol Sci (Turk) 28:258-264, 2011.
 63. Yaka U, Aras Y, Aydoseli A, Akcakaya MO, Sencer A, İmer M, Hepgul K: Primary multiple cerebral hydatid disease: still symptomatic despite pathologically confirmed death of the cyst. Tur Neurosurg 23(4):505-508, 2013.
 64. Aras Y, Aydoseli A, Sabancı PA, Akçakaya MO, Alkır G, İmer M: Functional Outcomes after treatment of Traumatic Brachial Plexus Injuries: Clinical study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg (Turkish Journal of Trauma & Emergencey Surgery), 19(6):521-528, 2013.
 65. Bebek N, Özdemir Ö, Sayitoğlu M, Hatırnaz O, Baykan B, Gürses C, Sencer A, Karasu A, Tüzün E, Üzün I, Akat S, Cine N, Sargın Kurt G, İmer M, Özbek U, Canbolat A, Gökyiğit A: Expression Analysis and Clinical Correlation of Aquaporin 1 and 4 Genes in Human Hippocampal Sclerosis. J Clin Neurosci 20(11):1564-1570, 2013.
 66. Sabancı PA, Ergüven M, Yazıhan N, Aktaş E, Aras Y, Civelek E, Aydoseli A, İmer M, Güntekin M, Bilir A: Sorafenib and lithium chloride combination treatment shows promising synergistic effects inhuman glioblastoma multiforme cells in vitro but midkine is not implicated. Neurol Res 36(3):189-197, 2014.
 67. Sencer A, Yorukoglu AG, Akcakaya MO, Aras Y, Aydoseli A, Boyali O, Sencan F, Sabanci PA, Gomleksiz C, İmer M, Kiris T, Hepgul K, Unal OF, İzgi N, Canbolat AT: Fully Endoscopic Interlaminar and Transforaminal Lumbar Discectomy: Short-term Clinical Results of 163 Surgically Treated Patients. World Neurosurg. 82(5):884-890, 2014.
 68. Şenol Ö, Göker B, İmer M: Perkütanöz Endoskopik Transforaminal Yaklaşım ile Lomber Diskektomi. Türkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics 7 (2):194-198, 2017.
 69. Yorukoglu AG, Goker B, Tahta A, Akçakaya MO, Aydoseli A, Sabancı Pa, Aras Y, Alkır G, Sencer A, İmer M, izgi N, Canbolat AT: Fully Endoscopic Interlaminar and Transforaminal Discectomy: Analysis of 47 complications encountered in a series of 835 patients. Nerocirugia (Astur). 2017 Sep-Oct; 28(5):235-241, Epub 2017 May 19.
 70. Gündoğdu KD, İmer M: Lomber Disk Hastalığı Cerrahi Tedavisinde Gelişen Eğilim; Endoskopik Cerrahi. Türk Nöroşir Derg 28 (2):211-215, 2018.
 71. İmer M, Çobanoğlu S: Cervical Disc Herniation in Palmer JD (ed): The Manual of Neurosurgery, Churchill Livingstone, Edinburgh 1996: pp746-750.
 72. İmer M: Kafa travmaları. Ertekin C, Günay K, Kurtoğlu M, Taviloğlu K (eds). Travma Resüsitasyon Kursu. İstanbul: Logos 1998:71-87.
 73. İmer M: Omurilik ve Omurga travmaları. Ertekin C, Günay K, Kurtoğlu M, Taviloğlu K (eds). Travma Resüsitasyon Kursu. İstanbul: Logos 1998:129-139.
 74. İmer M: Travmatik Periferik Sinir Yaralanmaları. Aksoy K (ed). Temel Nöroşirürji, Türk Nöroşirürji Derneği, Ankara 2005:1251-1262.
 75. İmer M: Kranyoserebral Travma. “Adams and Victor’s Principles of Neurology” Türkçe Emre M (ed), H Ropper Allan and H Brown Robert (eds), Güneş Tıp Kitabevleri, McGraw-Hill, Ankara 2006:747-771.
 76. Sencer A, İmer M: Serebrovasküler Olaya Cerrahi Yaklaşım. Gökçe-Kutsal Y (ed), Temel Geriatri, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara 2007: 1037-1045.
 77. Sencer A, İmer M: Beyin Tümörleri. “Current Diagnosis and Treatment” serisi Güncel Nörolojik Tanı ve Tedavi Türkçe Emre M (ed), C.M. Brust John (ed), Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara 2008:148-165.
 78. İmer M, Aydoseli A: Artmış İntrakranyal Basınç ve Yöneltimi. “Current Diagnosis and Treatment” serisi Güncel Nörolojik Tanı ve Tedavi Türkçe Emre M (ed), C.M. Brust John (ed), Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara 2008:397-403.
 79. Karasu A, İmer M: Lomber Disk Hastalığı (Nöroşirürjik Aciller). Ertekin C, Güloğlu R, Taviloğlu K (eds). Acil Cerrahi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2009: 979-985.

 

Dr. Salih Murat İMER’in Kongre Bildirileri

 

 1. Turantan İ, İdrisoğlu H, İmer M: The congenital anomalies of the craniovertebral junction (experience in 20 cases). 17th International Congress of Radiology, 1-8 Temmuz 1989, Paris.
 2. Çoban TE, İdrisoğlu H, Kaya U, Canbolat A, İmer M, Hepgül KT: A comparative study of neurological characteristics and surgical findings in lumbar disc hernia. VIII National Congress of Italian Association of Neuroradiology, Eylül 1989, Padua.
 3. Çobanoğlu S, İmer M, Memiş M: Lomber disk cerrahisinde epidural yağ grefti komplikasyonu -olgu sunumu- Türk Nöroşirürji Derneği 8.Bilimsel Kongresi, 8-12 Mayıs 1994, Marmaris.
 4. İmer M, Okar İ, Çobanoğlu S, Memiş M, Hepgül K: Sıçan karotis arterleri arasında end-to-side yeni bir anastomoz tekniğinin modifikasyonu; Cerrahi teknik ve SEM (Scanning Electron Microscopy) çalışması. Türk Nöroşirürji Derneği 9.Bilimsel Kongresi, 9-14 Nisan 1995, Çeşme.
 5. Çobanoğlu S, İmer M, Şimşek O, Memiş M, Yanık B, Hundemir C, Eliuz K: Kranyal travmatik akut cerrahi patolojilerde sonucu etkileyen faktörler: 123 olguluk retrospektif çalışma. Türk Nöroşirürji Derneği 9.Bilimsel Kongresi, 9-14 Nisan 1995, Çeşme.
 6. İmer M, Azmak D, Çobanoğlu S, Memiş M, Şimşek O, Yanık B, Hundemir C, Eliuz K, Yılmaz A: Kafa travması: 826 olguluk epidemiyolojik çalışma. Türk Nöroşirürji Derneği 9.Bilimsel Kongresi, 9-14 Nisan 1995, Çeşme.
 7. İmer M, Çobanoğlu S, Karasalihoğlu S, Şimşek O, Tuğrul M: Salmonella paratyphi A’nın neden olduğu bilateral subdural ampiyem: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 9.Bilimsel Kongresi, 9-14 Nisan 1995, Çeşme.
 8. İmer M, Yanık B, Çobanoğlu S, Hüseyinova G: Tavşanda laminektomi sonrası gelişen peridural fibrozise aprotininin etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 10.Bilimsel Kongresi, 24-28 Mayıs 1996, Çeşme.
 9. Barlas O, İmer M, Bayındır Ç, Can M, Darendeliler E, Hubehi F: Pineal bölge kitlelerinin stereotaktik tanı ve tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği 10.Bilimsel Kongresi, 24-28 Mayıs 1996, Çeşme.
 10. Barlas O, Erkan K, İmer M: İlerlemiş parkinson hastalığında sterotaktik ablatif cerrahi. Türk Nöroşirürji Derneği 10.Bilimsel Kongresi, 24-28 Mayıs 1996, Çeşme.
 11. Karasu A, İmer M, Karalar T, Hepgül K, Ünal F, İzgi N, Turantan İ, Canbolat A: Gergin Omurilik Sendromu: 128 olgunun klinik değerlendirmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 11.Bilimsel Kongresi, 16-20 Mayıs 1997, Antalya.
 12. Kırış T, İş M, İmer M, Güleş İ, Hepgül K, Ünal F, İzgi N: Nöroşirürji’de travma pratiği, prospektif epidemiyolojik çalışma. Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 15-19 Mayıs 1998, Antalya.
 13. Görgülü A, İmer M, Şimşek O, Sencer A, Kutlu K, Çobanoğlu S: Sıçanlarda periferik sinir cerrahisi sonrası gelişen ekstranöral nedbe dokusuna aprotinin’in etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 15-19 Mayıs 1998, Antalya.
 14. İmer M, Barlas O, Bayındır Ç, Karadereler S, İdrisoğlu HA: Kavernöz anjiyomaların stereotaksi kılavuzluğunda mikroşirürjikal rezeksiyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul.
 15. İmer M, Özeren B, Barlas O, Deniz E, Üçgül ZY, Eraksoy M, Özcan H: Distonilerde stereotaktik ablatif cerrahi. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul.
 16. İmer M, Barlas O, Emre M, Özekmekçi S, Hanağası H, İdrisoğlu HA: Parkinson Hastalığında cerrahi tedavi. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul.
 17. İş M, Özdemir G, Kırış T, İmer M, Turantan İ: Kranyal araknoid kistlerin cerrahi tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul.
 18. Sencer S, İmer M, Sencer A, Barlas O: Hypodense nonenhancing lesions: Histopathological diagnosis through CT-guided stereotactic brain biopsy. 25thCongress of European Society of Neuroradiology, 07-11 Eylül 1999, Viyana.
 19. Barlas O, İmer M, Emre M, Özekmekçi S, Hanağası H: Parkinson Hastalığında derin beyin stimülasyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs 2000, Antalya.
 20. Arıca O, Sencer A, Oran E, Kırış T, İmer M, Canbolat A: Akut epidural hematomlu olgularda takip ve ameliyat kriterleri: 494 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs 2000, Antalya.
 21. Sencer A, Arıca O, Oran E, İmer M, Kabataş S, Kırış T, Canbolat A: Çocukluk çağı travmatik arka çukur epidural hematomları: 23 olguluk serinin retrospektif değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya.
 22. Kırış T, Yavuz C, Sencer A, İmer M, İzgi N, Turantan İ, Ünal F, Barlas O, Türker K, Canbolat A: Sfenoid kanat meningiomaları. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya.
 23. İmer M, Yavuz C, İzgi N, Kırış T, Sencer A, Kabataş S, Ünal F, Canbolat A: Hidrosefali tedavisinde ventrikülo-peritoneal şant yöntemi. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya.
 24. İmer M, Yavuz C, İzgi N, Baslo MB: Brakiyal pleksus lezyonlarında cerrahi yöntemler. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya.
 25. Çalışkan M, Aydınlı N, İmer M, Tatlı B, Özmen M: Birth related total brachial plexus injury and pseudomeningocele on magnetic resonance imaging. 7thMediterranean Child Neurology and 3rdTurkish Child Neurology Joint Congress and 5thChild Neurology Meeting, 30 Mayıs-1 Haziran 2001, İstanbul.
 26. İmer M, Sencer A, Yavuz C, İzgi N, Ünal F, Canbolat A: Recent experience with ventriculo-peritoneal shunting in the management of hydrocephalus in children. 7thMediterranean Child Neurology and 3rdTurkish Child Neurology Joint Congress and 5thChild Neurology Meeting, 30 Mayıs-1 Haziran 2001, İstanbul.
 27. Hanagasi HA, Barlas O, Sahin HA, İmer M, Emre M: Unilateral ablative lesions of the subthalamic nucleus in advanced Parkinson disease. XIV International Congress on Parkinson’s disease. 27 Haziran-1 Ağustos 2001. Helsinki, Finlandiya.
 28. Çizmeci O, Güven E, Emekli U, İmer M, Bilgiç B: Orbital mezenkimal kondrosarkom olgusu. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. 27-30 Eylül 2001. İstanbul.
 29. Erdem T, Akçora D, Uzunkol A, İmer M, Telci L, Esen F: Deneysel diffüz beyin yaralanmasında magnezyum, propofol ve magnezyum-propofolün beyin ödemi ve kan-beyin bariyeri yıkımı üzerine etkileri. Tark 2001 Kongresi. 27-31 Ekim 2001, Antalya.
 30. Kırış T, Sencer A, Omay B, Yavuz C, İmer M, İzgi N, Canbolat A, Türker K: Meningioma in the vicinity of the sphenoid bone. IV. International Congress on Cerebral Venous System and IV. International Congress on the Meningiomas, 03-05.06.2002, Istanbul.
 31. Sencer A, Civelek E, Kırış T, Ünal F, Hepgül KT, İmer M: Pediatrik yaş arka çukur tümörlerinde klinik deneyim. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.
 32. Oran ME, Kırış T, Sencer A, İmer M: Kranyum nafiz kurşunlanma olgularında 5 yıllık klinik deneyimimiz. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.
 33. Yapıcı Z, Kırmızı E, Tanör ÖÖ, İmer M, Gürses C, Demiralp T, Eraksoy M: Rasmussen Ensefaliti Olgusu: Hemisferektomi sonrası klinik ve olaya ilişkin potansiyeller (OİP). 3. Ulusal Epilepsi Kongresi. 8-10 Haziran 2002. Trabzon.
 34. Civelek E, Sencer A, İmer M, Kırış T, Arıca O, Barlas O: Traumatic acute subdural hematomas: Retrospective analysis of 309 cases. 5thEuropean Congress of Trauma and Emergency Surgery. 01-05.10.2002, İstanbul.
 35. İmer M, Uzunkol A, Erdem T, Omay B, Görgülü A, Akçora D, Kaya M, Arıca O: The effect of magnesium, MK-801, and combination of magnesium and MK-801 on the permeability of the blood-brain barrier and the quantity brain edema after experimental traumatic diffuse brain injury. 5thEuropean Congress of Trauma and Emergency Surgery. 01-05.10.2002, İstanbul.
 36. İmer M, Omay B, Uzunkol A, Erdem T, Görgülü A, Akçora D, Kaya M, Arıca O: The effect of magnesium, memantine, and combination of magnesium and memantine on the permeability of the blood-brain barrier and the quantity brain edema after experimental traumatic diffuse brain injury. 5thEuropean Congress of Trauma and Emergency Surgery. 01-05.10.2002, İstanbul.
 37. Bebek N, Baral I, İmer M, Yesilot N, Ertekin E, Gürses C, Baykan B, Gökyiğit A: Obsessive compulsive disorder in epileptic patients after epilepsy surgery. 5thEuropean Congress on Epileptology, 06-10 Ekim 2002, Madrid.
 38. İmer M, Aydın S, Bilgiç S, Kırış T, Erdem T, Canbolat A, İzgi N, Ünal F, Esen F, Turantan Mİ: “Grade” IV ve V Subaraknoidal Anevrizmatik Kanama. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, 20-24. Mayıs.2003, Antalya.
 39. İmer M, Aydın S, Kabataş S, Barlas O, İzgi N, Turantan Mİ: Normal Basınçlı Hidrosefalide Valv Tipi Seçimi.Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, 20-24. Mayıs.2003, Antalya.
 40. Oran E, Kırış T, Barlas O, İmer M, Sencer A, Canbolat A, Turantan Mİ: 65 Kranyofarengioma Olgusunun Retrospektif Değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, 20-24. Mayıs.2003, Antalya.
 41. İmer M, Sencer A, Aydın S, Bebek N, Gürses C, Baykan B, Gökyiğit A, Bayındır Ç, Sencer S, Kulaksızoğlu IB, Canbolat A: İlaca Dirençli Mezyal Temporal Skleroz Olgularında Selektif Amigdalo-Hipokampektomi. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26. Mayıs.2004, Antalya.
 42. İmer M, Aydın S, Can H, Bayındır Ç, Barlas O: Stereotaktik Biopsi ile Primer Serebral Lenfoma Tanısı Almış Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26. Mayıs.2004, Antalya.
 43. Albayrak B, İmer M, Kırış T: İnsan Glioblastoma Multiforme Primer Hücre Kültüründe ve Sıçan C6 Glioma Modelinde Tibolon ve Medroksi Progesteron Asetat Tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26. Mayıs.2004, Antalya.
 44. İmer M, Aydın S, Baslo MB, Can H, Turantan Mİ: Karpal Tünel Sendromunda Cerrahi Tedavi Sonuçları. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26. Mayıs.2004, Antalya.
 45. İmer M, Aydın S, Baslo MB, Can H, Turantan Mİ: Ulnar Oluk Sendromunda Cerrahi Tedavi Sonuçları. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26. Mayıs.2004, Antalya.
 46. Omay B, Sencer A, Can H, İmer M, Canbolat A, Kırış T, Turantan Mİ: Kranyal Epandimomlar:10 Yıllık Deneyim. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005, Antalya.
 47. Omay B, Can H, Sencer A, İmer M, Hepgül KT, Ünal F, İzgi N, Barlas O: Çocukluk Çağı Supratentorial Tümörleri:On Yıllık Deneyimimiz. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005, Antalya.
 48. Uzunkol A, Aydoseli A, Sencer A, İmer M, Karasu A, Canbolat A: İntrakranyal Meningiomlarda C-Erb B-2/NEU Protoonkogeni ve KI-67 Proliferasyon İndeksinin Korelasyonu; Histopatolojik Derecelendirme ve Klinik Takip ile İlişkilendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 20,. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Antalya.
 49. Can H, Aydoseli A, Sencer A, Karasu A, Kılınçer C, Kırış T, İmer M, İzgi N: 36 Spinal Schwannomalı Hastanın Retrospektif İncelenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Antalya.
 50. Kılınçer C, Solmaz B, Sencer A, Karasu A, İmer M, Kırış T, İzgi N: Gençlerde ve Adolesanlarda Lomber Disk Hernisi. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Antalya.
 51. Uzunkol A, Aydoseli A, Sencer A, Can H, Karasu A, Kılınçer C, Kırış T, İmer M, İzgi N: Spinal Meningiomalar: 15 Hastanın Retrospektif Olarak İncelenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Antalya.
 52. Sencer A, Göker B, Aydın S, İmer M, Hepgül K, Turantan İ: Choice of Valves in the Treatment of Normal Pressure Hydrocephalus. Hydrocephalus2006, 06-09 Eylül 2006, Göteborg, İsveç ( Sözel Sunu).
 53. Yaka U, Sencer S, Kırış T, Karasu A, Sencer A, Aydın K, Aguş O, Özkan M, İmer M, İzgi N, Canbolat A: Subaraknoid Kanama Sonrası Gelişen Vazospazmda Difüzyon ve Perfüzyon MR Bulguları ile Klinik Tablonun İlişkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, 20 Nisan-24 Nisan 2007, Antalya (Sözel Sunu).
 54. Cansever T, Karasu A, Can H, Barlas O, İmer M, Hepgül K, Turantan Mİ, İzgi N: Kavernöz Hemanjiomlar, 37 vakanın sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, 20 Nisan-24 Nisan 2007, Antalya (Sözel Sunu).
 55. Kılınçer C, İmer M, Yaka U, Solmaz B, Sencer A, Karasu A, Hepgül KT: Semptomatik Dorsal Spinal Araknoid Kistler: İki Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, 20 Nisan-24 Nisan 2007, Antalya (Poster Sunu).
 56. Kılınçer C, İş M, Sencer A, Karasu A, İmer M: Epileptik Nöbet Nedeniyle Gelişen İnstabil L1 Patlama Kırığı. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, 20 Nisan-24 Nisan 2007, Antalya (Poster Sunu).
 57. İmer M, Kılınçer C, Hanağası H: Mezensefalik Tümör Cerrahisini Takiben Gelişen Rubral Tremor. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, 20 Nisan-24 Nisan 2007, Antalya (Poster Sunu).
 58. Karasu A, Sabancı PA, İzgi N, İmer M, Sencer A, Cansever T, Canbolat A: Travmatik Arka Çukur Epidural Hematomlar. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, 20 Nisan-24 Nisan 2007, Antalya (Poster Sunu).
 59. Karasu A, Sabancı PA, Cansever T, İmer M, Kırış T, Ünal F, Hepgül K: The Surgical Management of Craniocerebral Civilian Gunshot Wounds. 13thCongress of the EANS, Eylül 2-7, 2007, Glasgow (Sözel Sunu).
 60. Özdemir A, Karasu A, Toplamaoğlu H, Canbolat AT, Bilgin B, İmer M: Topographic Anatomy of the Parahippocampal Gyrus and the Uncus. 13thCongress of the EANS, Eylül 2-7, 2007, Glasgow (Sözel Sunu).
 61. Sabancı AP, Karasu A, Canbolat AT, Barlas O, Aydoseli A, Turantan Mİ, İmer M: Cushing Hastalığında Postoperatif Yönetim. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği III. Bilimsel Kongresi, 6 Aralık-9 Aralık 2007, Antalya (Sözel Sunu).
 62. Yörükoğlu AG, Karasu A, Sencer A, Alkır G, İmer M, Hepgül KT: Nüks Glioblastom Multiforme’li Hastalarda İkinci Cerrahinin Yaşam Süresi Üzerine Etkisi. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği III. Bilimsel Kongresi, 6 Aralık-9 Aralık 2007, Antalya (Sözel Sunu).
 63. Yaka U, Karasu A, Aydoseli A, İmer M: Mandibuler Schwannoma. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği III. Bilimsel Kongresi, 6 Aralık-9 Aralık 2007, Antalya (Sözel Sunu).
 64. Yaka U, Gömleksiz C, Aydoseli A, Akçakaya OM, Sencer A, Karasu A, Hepgül KT, İmer M, Kırış T, Ünal F, İzgi AN: Çocukluk Çağı İntramedüller Omurilik Tümörleri: Beş Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği III. Bilimsel Kongresi, 6 Aralık-9 Aralık 2007, Antalya (Sözel Sunu).
 65. Sencer A, Yaka U, Aydoseli A, Gömleksiz C, Karasu A, Kırış T, Ünal F, İmer M, Hepgül KT: İntrakranyal Yerleşimli Anevrizmal Kemik Kistleri: Üç Olgu Sunumu. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği III. Bilimsel Kongresi, 6 Aralık-9 Aralık 2007, Antalya (Sözel Sunu).
 66. Duru S, İmer M, Apuhan T: Improvement of Non-Syndromic Hearing Loss after Treatment of High Cerebrospinal Fluid Pressure. A Case Report. XXIst Meeting of the ESPN, 11-15 Mayıs, Montreux, 2008 (Poster Sunu).
 67. Kılınçer C, Yaka U, İmer M: Lomber Maniplasyona Bağlı Cauda Equina Sendromu: Bir Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Nisan 2008, Antalya (Poster Sunu).
 68. Yaka U, Akçakaya MO, Aydoseli A, Sencer A, Karasu A, Kırış T, İzgi AN, İmer M,Ünal F, Barlas O, Canbolat AT, Turantan Mİ: Anjiografi Negatif Subaraknoid Kanamalarda Etyoloji, Prognoz ve İleri İnceleme. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Girne (Sözel Sunu).
 69. Yaka U, Akçakaya MO, Diren F, Karasu A, İmer M, Hepgül KT, İzgi AN: Primer Serebral Kist Hidatik: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Girne (Poster Sunu).
 70. Alkır G, Sabancı A, İmer M: Brakiyal Plekus Yaralanmalarında Cerrahi Tedavi ve Sonuçları. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği V. Bilimsel Kongresi, 01-04 Ekim 2009, Kapadokya, Nevşehir (Sözel Sunu).
 71. Dolaş İ, Kırış T, Sabancı A, Ovalıoğlu C, Sencer A, İmer M, Hepgül KT, Ünal F, İzgi N, Barlas O, Canbolat AT: Beyin Sapı Kavernomlarında Cerrahi Tedavi. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya (Sözel Sunu).
 72. Yörükoğlu AG, Sencer A, Çağatay A, Dolaş İ, Memiş Z, Göker B, Ovalıoğlu C, İmer M, Kırış T, Canbolat AT: Diskitis Hastalarında Perkütan Endoskopik Transforaminal Debridmanın Rolü: Klinik Deneyimimiz. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya (Sözel Sunu).
 73. Sencer A,Yörükoğlu AG, Tahta AC, Şencan F, Göker B, Ovalıoğlu C, İmer M, Kırış T, Hepgül KT, Canbolat AT: Perkütan Endoskopik Transforaminal Lomber Disk Cerrahisi Kısa Dönem Sonuçları. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya (Poster Sunu).
 74. Şencan F, Sencer A, Diren F, Ovalıoğlu C, İmer M, Kırış T, Hepgül KT, Ünal F, İzgi N, Barlas O, Canbolat AT: İntraoperatif Portatif Bilgisayarlı Tomografi Kullanımı ve Eşlik Eden Navigasyon Uygulamaları Hakkında Klinik Deneyim. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya (Poster Sunu).
 75. Dolaş İ, Akçakaya MO, Aras Y, Tahta A, Sencer A, İmer M, Kırış T, Hepgül KT, Ünal F, Canbolat AT: Klivus Kitlelerinde Cerrahi Tedavi. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VI. Bilimsel Kongresi, 28-31 Ekim 2010, Marmaris (Sözel Sunu).
 76. Akçakaya MO, Alkır G, Aras Y, Cansever T, Sencer A, İmer M, Kırış T, Hepgül KT, Ünal F, İzgi N, Barlas O, Canbolar AT: Kavernöz Malformasyonlar: 56 Vakanın Sunumu. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VI. Bilimsel Kongresi, 28-31 Ekim 2010, Marmaris (Sözel Sunu).
 77. Yörükoğlu AG, Sencer A, Çağatay A, Aras Y, Akçakaya MO, Memiş Z, Göker B, Kırış T, İmer M, Hepgül KT, Canbolat AT: İnfektif Diskitis Hastalarında Perkutan Endoskopik Transforaminal Dekompresyon ve Debridmanın Rolü. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VI. Bilimsel Kongresi, 28-31 Ekim 2010, Marmaris (Poster Sunu).
 78. Tahta A, Boyalı O, Sabancı PA, Aras Y, İmer M, Hepgül KT, Ünal F, Canbolat AT: Kranioservikal Bileşke ve Üst Servikal Bölge Tümörlerinde Cerrahi Tedavi. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VI. Bilimsel Kongresi, 28-31 Ekim 2010, Marmaris (Poster Sunu).
 79. Yorukoğlu A, Sencer A, Aras Y, İmer M, Kırış T, Hepgül K, Ünal F, İzgi N, Barlas O, Canbolat A: Full-Endoscopic Lumbar Discectomy (Transforaminal / Interlaminar) Our Preliminary Results. EANS 2011 14th European Congress of Neurosurgery, 09-14 October 2011, Rome, Italy (Sözel Sunu).
 80. İmer M: Full Endoscopic Interlaminar and Transforaminal Lumbar Discectomy: Our Experience. International Symposium and The 12th Annual Meeting of PASMISS, 16-18 August 2012, Xi’an, China (Sözel Sunu).
 81. Sencan F, Yörükoğlu AG, Sencer A, Aydoseli A, Akçakaya MO, Dolgun M, Canbolat AT, İmer SM, Hepgül KT, Ünal ÖF, Barlas O, İzgi AN: Effect of Full Endoscopic Debridement on Pain and Infection Parameters in Spondylodiscitis Patients. Joint Meetings of 3rd Asian Congress of Minimally Invasive Spine Surgery&Techniques and 7th ISMISS Turkey Congress. 6-9 November 2014, Antalya, Turkey (Poster Sunu).
 82. Yörükoğlu AG, Sencan F, İmer M: Full-Endoscopic Interlaminar and Transforaminal Lumbar Discectomy: Short-term Clnical Results of 119 Surgically Treated Patients. Joint Meetings of 3rd Asian Congress of Minimally Invasive Spine Surgery&Techniques and 7th ISMISS Turkey Congress. 6-9 November 2014, Antalya, Turkey (Poster Sunu).

 

 

KONGRE, SEMPOZYUM, KURS, KONFERANS ve PANELLER

 

ULUSLARARASI

 1. EANS European Course in Neurosurgery, 1988, Amsterdam, Holland.
 2. EANS European Course in Neurosurgery, 1989, Warnemünde, East Germany.
 3. WFNS Educational Course in Neurosurgery, 04-10 Şubat 1994, Antalya, Turkey.
 4. EANS European Course in Neurosurgery, 1994, Çeşme, Turkey.
 5. EANS European Course in Neurosurgery, 1995, Klagenfurt, Austria.
 6. EANS European Course in Neurosurgery, 1996, Aalborg, Denmark.
 7. WFNS Training Course in Neurosurgery, 15-16 Mayıs1999, İstanbul, Turkey.
 8. XXVIII Annual Meeting of ISPN, 02-06 Ekim 2000, İstanbul, Turkey.
 9. 12th World Congress of Neurosurgery, 16-20 Eylül 2001, Sydney, Australia.
 10. 6th World Congress of WFITN, 23-26 Eylül 2001, Seoul, South Korea.
 11. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, 01-05 Ekim 2002, İstanbul, Turkey.
 12. WFNO II, EAONA VI (Second quadrennial meeting of the World Federation of Neurooncology, Sixth meeting of the European Association for Neurooncology),       5-8 Mayıs 2005, Edinburgh, Scotland.
 13. 26th International Epilepsy Congress, 28 Ağustos-1 Eylül 2005, Paris, France.
 14. 11th Hydrocephalus Symposium, 12-14 Ekim 2005, Neuchatel, France.
 15. The Monitoring Severely Head Injured Patients: Implications for Therapies and Outcomes-Congress-, 31 Ağustos- 2 Eylül, 2006, Tampere, Finland.
 16. Hydrocephalus2006, 06-09 Eylül 2006, Göteborg, Sweden.
 17. EANS 13. Kongresi, 02-07 Eylül 2007, Glasgow, Scotland.
 18. 8thMeeting of the EANO, 12-14 Eylül 2008, Barcelona, İspanya.
 19. 14th European Congress of Neurosurgery, 09-14 Ekim 2011, Rome, Italy.
 20. International 30th Jubilee Course for Percutaneous Endoscopic Spine Surgery and Complementary Minimal Invasive Techniques, Bethania Hospital, 26-27          Ocak 2012, Zürich, Switzerland.
 21. Robotic Guided Surgery, Anatomical Institute, University of Hamburg (Mazor Robotics Spine Program), 11 Şubat 2012, Hamburg, Germany.
 22. (Konuşmacı) Full Endoscopic Interlaminar and Transforaminal Lumbar Discectomy: Our Experience. The 12th Annual Meeting of PASMISS and The 5th        Conference of China MISS, 16-18 Ağustos 2012, Xi’an, China.
 23. (Konuşmacı) Our Exprience with the Full-Endoscopic Lumbar Spinal Surgery. The 2nd Asian congress of Minimally Invasive Spine Surgery & Techniques.            29-30 Mart, 2013, Inuyama City, Japan.
 24. WFNS , Eylül, 2013, Seoul, South Korea.
 25. (Oturum Başkanı) 26th IITS (International Intradiscal Therapy Society) 2013, 13-15 Eylül 2013, Seoul, South Korea.
 26. International 32th Jubilee Course for Percutaneous Endoscopic Spine Surgery and Complementary Minimal Invasive Techniques, Hirslanden          Hospital, 30-31 Ocak 2014, Zürich, Switzerland.
 27. (Organizasyon-Genel Sekreter) Joint Meetings of 3rd Asian Congress of Minimally Invasive Spine Surgery&Techniques and 7th ISMISS Turkey 6-9 November 2014, Antalya, Turkey.
 28. (Organizasyon-Vice President) ISMISS Turkey 2015. International 8th Congress of Minimally Invasive Spine Surgery&Techniques. 6-8 November, 2015, Istanbul,
 29. (Moderator) Conjoint Meeting of the 9th APCSS and the 1st Arab Spine Academy Meeting. 20-21 November, 2015, Dubai, UAE.
 30. (Course Instructor) ISMISS Turkey 2016. “Endoscopic Lumbar Surgery Comprehensive Cadaveric Course. 17 April, 2016, İstanbul, Turkey.”
 31. (Moderatör) Conjoint Meeting of Istanbul Spine Masters & ISMISS Turkey. 29 September – 2 October, 2016, Istanbul, Turkey.
 32. (Konuşmacı) Tbilisi Medical State University Opening Conference “Interlaminar Endoscopic Disc Surgery”. 28 March 2017, Tbilisi, Georgia.
 33. (Lokal Organizasyon Komitesi – Oturum Başkanı) XVI. World Congress of Neurosurgery (WFNS2017). 20-25 August 2017,Istanbul, Turkey.

ULUSAL

 

 1. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 14-18 Eylül 1987, İstanbul.
 2. Türk Nöroşirürji Derneği Sonbahar Sempozyumu, 18-19 Kasım 1989, Ankara.
 3. Türk Nöroşirürji Derneği Yıllık Bilimsel Kongresi, 21-26 Mayıs 1991, Çeşme.
 4. Türk Nöroşirürji Derneği Yıllık Bilimsel Kongresi, 22-27 Mayıs 1992, Ürgüp.
 5. Türk Nöroşirürji Derneği 8. Bilimsel Kongresi, 8-12 Mayıs 1994, Marmaris.
 6. (Konuşmacı) Lomber disk hernileri, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi,       12.1994, Edirne.
 7. (Konuşmacı) Kafa travmalarına yaklaşım, Acil Cerrahi Asistan Seminerleri,         İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, 22.05.1996, İstanbul.
 8. Spinal Cerrahi Toplantısı, 13-14 Niasan 1996, İstanbul.
 9. Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, 24-29 Mayıs 1996, Çeşme.
 10. Türk Nöroşirürji Derneği Sonbahar Sempozyumu, 26-27 Ekim 1996, İstanbul.
 11. Hacettepe Nöroşirürji Günleri, 23-24 Kasım 1996, Ankara.
 12. (Konuşmacı) İ.Ü.İstanbul Tıp Fak. Nöroşirürji Anabilim Dalı Anma Toplantısı, 17 Mart 1997, İstanbul.
 13. Epilepsi Cerrahisi Sempozyumu, 21-22 Mart 1997, Bursa.
 14. Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, 16-20 Mayıs 1997, Antalya.
 15. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 30 Eylül-04 Ekim 1997, İstanbul.
 16. Türk Nöroşirürji Derneği Sonbahar Sempozyumu, 22-23 Kasım 1997, Bursa.
 17. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Prof.Dr.Nurhan Avman Konferansı, 28 Şubat 1998, Ankara.
 18. Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 15-19 Mayıs 1998, Antalya.
 19. İ.Ü.İ.T.F. 13. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Nöroloji, 15-17 Mayıs 1998, İstanbul.
 20. Türk Nöroşirürji Derneği Sonbahar Sempozyumu, 28-29 Kasım 1998, İstanbul.
 21. (Konuşmacı) Travma ve Resusitasyon Eğitmen Kursu, 17-20 Aralık 1998, Bursa.
 22. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 17-20 Aralık 1998, Bursa.
 23. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999, İstanbul.
 24. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 31 Ağustos-04 Eylül 1999, Antalya.
 25. Travma ve Acil Cerrahi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 30-31 Ağustos 1999, Antalya.
 26. TND Spinal Cerrahi Grubu “Omurga Tümörleri”, 16 Ekim 1999, Ankara.
 27. Uluslararası Bakırköy Günleri 03-05 Kasım 1999, İstanbul.
 28. İ.Ü.C.T.F. “İnsüler-Hipokampal Bölge Anatomisi ve Epilepsi cerrahisi” Kursu, 11-12 Kasım 1999, İstanbul.
 29. Türk Nöroşirürji Derneği Sonbahar Sempozyumu, “Kafa Travmaları” 20-21 Kasım 1999, İstanbul.
 30. yıl İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, “I. Medulla Spinalis Yaralanmaları” Sempozyumu, 01 Nisan 2000, İstanbul.
 31. Parkinson Hastalığı ve Diğer Hareket Bozukluklarında Derin Beyin Stimülasyonu, 22 Nisan 2000, İstanbul.
 32. (Konuşmacı) Kafa Travmaları, Omurga ve Omurilik Travmaları. Travma ve Resüsitasyon Kursu, 15-18 Mayıs 2000, İstanbul.
 33. (Konuşmacı) Çocukluk Çağı Spastisite Tedavisinde Yenilikler (İstanbul Pediatrik Ortopedi Toplantıları), 22 Haziran 2000, İstanbul.
 34. (Konuşmacı) Omurga ve Omurilik Travmaları, Kafa Travmaları. Travma ve Resüsitasyon Kursu, 05-08 Eylül.2000, İstanbul.
 35. (Konuşmacı) Kafa Travmaları, Omurga ve Omurilik Travmaları. Travma ve Resüsitasyon Kursu, 07-10 Kasım 2000, İstanbul.
 36. (Konuşmacı) Kafa Travmaları, Omurga ve Omurilik Travmaları. Travma ve Resüsitasyon Kursu, 13-16 Şubat 2001, İstanbul.
 37. (Konuşmacı) Kafa Travmaları, Omurga ve Omurilik Travmaları. Travma ve Resüsitasyon Kursu, 08-11 Mayıs 2001, İstanbul.
 38. (Konuşmacı) Türk Nöroşirürji Derneği XV.Bilimsel Kongresi, Sabah Semineri,’Epilepsi Cerrahisi’, 22-26 Mayıs 2001, Antalya.
 39. (Konuşmacı) 7th Mediterranean Child Neurology, 3rd Turkish Child Neurology Joint Congress and 5th Child Neurology Meeting, 30 Mayıs-1 Haziran 2001,              İstanbul.
 40. (Konuşmacı) Kafa Travmaları. Travma ve Resüsitasyon Kursu, 13-16 Kasım 2001, İstanbul.
 41. (Konuşmacı) Omurga ve Omurilik Travmaları. Travma ve Resüsitasyon Kursu, 13-16 Kasım 2001, İstanbul.
 42. (Konuşmacı) Kafa Travmaları. Travma ve Resüsitasyon Kursu, 05-08 Şubat 2002, İstanbul.
 43. (Konuşmacı) Omurga ve Omurilik Travmaları, Travma ve Resüsitasyon Kursu, 05-08 Şubat 2002, İstanbul.
 44. (Konuşmacı) TND Eğitim Kursu, I.Dönem II.Kurs, “Spinal Cerrahi ve Periferik Sinir Cerrahisi”, 12-17 Mart 2002, Çeşme.
 45. (Konuşmacı) İ.Ü.İ.T.F. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, “Kraniyo-servikal Bileşke Sorunlarına      Geleneksel ve Manuel Tıp Yaklaşımları Kursu”, 25-27 Nisan 2002, İstanbul.
 46. (Konuşmacı) İ.Ü.İ.T.F. “Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu”, 13 Mayıs 2002, İstanbul.
 47. (Konuşmacı) İ.Ü.İ.T.F. 17. Nöroloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 16-18 Mayıs 2002, İstanbul.
 48. (Konuşmacı) Türk Nöroşirürji Derneği XVI. Bilimsel Kongresi, 03-08 Haziran 2002, İstanbul.
 49. (Konuşmacı) 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 11-13 Haziran 2002, Trabzon.
 50. (Konuşmacı) İ.Ü.İ.T.F. “Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu”, 09 Eylül 2002, İstanbul.
 51. (Konuşmacı) TND Sonbahar Sempozyumu, 24-27 Ekim 2002, Denizli.
 52. (Konuşmacı) Kafa Travmaları, Omurga ve Omurilik Travmaları, 14.Travma ve Resüsitasyon Kursu, 12-15 Kasım 2002, İstanbul.
 53. (Konuşmacı) TND İzmir Grubu Toplantıları (2002-2003), 12 Aralık 2002, İzmir.
 54. (Konuşmacı) Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Kurulu II.Gelişim Semineri, 24-25 Aralık, 2002, İstanbul.
 55. (Konuşmacı) Kafa Travmaları, 15.Travma ve Resüsitasyon Kursu, 18-21 Şubat 2003, İstanbul.
 56. (Konuşmacı) Omurga ve Omurilik Travmaları, 15.Travma ve Resüsitasyon Kursu, 18-21 Şubat 2003, İstanbul.
 57. (Konuşmacı) Kafa Travmaları, 16.Travma ve Resüsitasyon Kursu, 06-09 Mayıs 2003, İstanbul.
 58. (Konuşmacı) Omurga ve Omurilik Travmaları, 16.Travma ve Resüsitasyon Kursu, 06-09 Mayıs 2003, İstanbul.
 59. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs 2003, Antalya.
 60. (Konuşmacı) Kafa Travmaları, 17.Travma ve Resüsitasyon Kursu, 16-19 Eylül 2003, İstanbul.
 61. (Konuşmacı) Omurga ve Omurilik Travmaları, 17.Travma ve Resüsitasyon Kursu, 16-19 Eylül 2003, İstanbul.
 62. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Toplantısı, 09-12 Ekim 2003,
 63. (Konuşmacı) Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Kurulu III.Gelişim Semineri, 23-24 Aralık 2003, İstanbul.
 64. (Konuşmacı) Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği Toplantısı, 05 Mart 2004, İstanbul.
 65. (Konuşmacı) İ.Ü.İ.T.F. Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi AD El Cerrahisi Bilim Dalı ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı                              Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, 13 Mart 2004, İstanbul.
 66. (Konuşmacı) TND Eğitim Kursu, I.Dönem IV.Kurs, “Kafa Travmaları, Ağrı Tedavisi ve Fonksiyonel Nöroşirürji”, 22-27 Mart 2004, Kuşadası.
 67. (Konuşmacı) Kafa Travmaları, 31.Travma ve Resüsitasyon Kursu, 15-18 Şubat 2005, İstanbul.
 68. (Konuşmacı) Omurga ve Omurilik Yaralanmaları, 31.Travma ve Resüsitasyon Kursu, 15-18 Şubat 2005, İstanbul.
 69. (Konuşmacı-düzenleyici) ‘Stereotactic Functional Workshop’, 12-13 Mart 2005, Antalya.
 70. (Oturum Başkanı) 8. Ulusal Ağrı Kongresi, 18-21 Mayıs 2005, İstanbul.
 71. Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005, Antalya.
 72. (Düzenleyici) Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji ve Öğretim ve Eğitim Kursu, II.Dönem, II.Kurs, 21-24 Mart 2006, Kuşadası.
 73. (Kongre Başkanı) Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Antalya.
 74. (Kongre Başkanı) Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği III. Bilimsel Kongresi, 06 Aralık- 09 Aralık 2007, Antalya.
 75. (Panel-katılımcı) 10. Ulusal Ağrı ve 9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi, 12 Haziran-15 Haziran 2008, İstanbul.
 76. (Kongre Başkanı) Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IV. Bilimsel Kongresi, 07 Kasım – 10 Kasım 2008, Antalya.
 77. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği V. Bilimsel Kongresi, 01 Ekim – 04 Ekim 2009, Kapadokya, Nevşehir.
 78. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VI. Bilimsel Kongresi, 28 Ekim – 31 Ekim 2010,
 79. (Konuşmacı) TFF Sağlık Eğitim Programı Bilgi Yenileme Kursu. 27-28 Aralık 2010, İstanbul.
 80. (Konuşmacı) Marmara Üniversitesi 25. Yıl Toplantısı. 6–7 Mayıs 2011, İstanbul.
 81. (Katılımcı) Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VII. Bilimsel Kongresi, 22 Eylül- 25 Eylül 2011, Çeşme, İzmir.
 82. (Konuşmacı) III. Tam Endoskopik Lomber Disk Cerrahisi Kursu, 2-3 Aralık                                  2011, İstanbul.
 83. (Düzenleyici) Minimal İnvaziv Lomber Disk Cerrahisi Sempozyumu, 18 Şubat 2012, İstanbul.
 84. (Konuşmacı) 5th ISMISS Congress in Turkey on Minimal Invasive Spine Surgery and Interventional Treatments, 05-08 Nisan 2012, Antalya.
 85. (Konuşmacı) TFTR Derneği I. Yaz Okulu (Ağrı Kontrolü) 14-15 Nisan 2012, İstanbul.
 86. (Konuşmacı) International Training Course for Full-Endoscopic Operations of the Lumbar Spine, 01-03 Haziran 2012, İstanbul.
 87. (Düzenleyici) II. Minimal İnvaziv Lomber Disk Cerrahisi Sempozyumu, 16            Şubat 2013, İstanbul.
 88. (Konuşmacı) Minimal İnvaziv Yöntemlere Genel Bakış, TND SPSC Grubu “Lomber Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu”, 07.02.2013, İstanbul.
 89. (Düzenleyici) Dejeneratif Lomber Omurga Hastalıklarında Minimal İnvaziv Yaklaşımlar Toplantısı, 19 Nisan 2014, İstanbul.
 90. (Konuşmacı) Endoskopik Lomber Disk Cerrahisi. Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, 4-8 Nisan 2014, Antalya.
 91. (Oturum Başkanı) Dejeneratif Servikal Hastalıklar Toplantısı. 24 Mayıs 2014,
 92. (Katılımcı) Marmara Nöroşirürji Günü. 23 Kasım 2014, İstanbul.
 93. (Konuşmacı) Ankara Spinal Günleri “Endoskopik Lomber Disk Cerrahisi Kadavra Kursu”. 19 Aralık 2015, Ankara.
 94. (Konuşmacı) Lomber Dejeneratif Omurga. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Sonbahar Sempozyumu         “Transforaminal Endoskopik Diskektomi”.20-23 Ekim 2016, Antalya.
 95. (Katılımcı) Türk Nöroşirürji Akademisi II. Toplantısı. 03-06 Kasım 2016,
 96. (Konuşmacı) Lomber Minimal İnvazif Cerrahi Kursu. Endoskopik Diskektomi mi? Mikrocerrahi mi?. 03.02.2017, İstanbul.
 97. (Konuşmacı- Oturum Başkanı) İnterlaminar endoskopik girişim: Genişletilmiş XII. Uluslararası Türk Omurga Kongresi. 19-22 Nisan 2017, Antalya.
 98. (Oturum Başkanı) Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Sonbahar Sempozyumu 2017 ( Servikal ve Torakal    Dejeneratif Omurga). 21-24 Eylül 2017, Bodrum.
 99. (Konuşmacı ve Oturum Başkanı) Türk Omurga Derneği Lomber Endoskopik Girişimler Kursu. 11 Kasım 2017, Ankara.
 100. (Tartışmacı-Konuşmacı) Ankara Tıp Ortopedi Günleri – Mezuniyet Sonrası Eğitim Etkinliği. Endoskopik Disk Cerrahisi. 12-13 Ocak 2018, Ankara.
 101. (Konuşmacı) Lomber Minimal İnvazif Cerrahi Kursu. Endoskopik Diskektomi Komplikasyonları, 02.02.2018, Ümraniye, İstanbul.
 102. (Oturum Başkanı-2 Oturum-) Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2018, Antalya.

 

Bilimsel Atıflar

 1. Surgical results in pediatric Spetzler- Martin grades I-III intracranial arteriovenous malformations. Child’s Nervous System 21 (1): 69-74, 2005 (Kırış T, Sencer A, Şahinbaş M, Sencer S, İmer M, İzgi N).

Toplam atıf sayısı             : 61

 1. Fully endoscopic interlaminar and transforaminal lumbar discectomy: short-term clinical results of 163 surgically treated patients. World neurosurgery 82(5): 884-890, 2014 (Sencer A, Yorukoglu AG, Akçakaya MO, Aras Y, Aydoseli A, Boyalı O, Sencan F, Sabanci PA, Gomleksiz C, İmer M, Kiris T, Hepgul K, Unal OF, İzgi N, Canbolat AT)

Toplam atıf sayısı             : 54

 1. Traumatic epidural hematomas of the posterior cranial fossa. Surgical neurology 69(3): 247-251, 2008 (Karasu A, Sabancı PA, İzgi N, İmer M, Sencer A, Cansever T, Canbolat A).

Toplam atıf sayısı             : 51

 1. The effect of epidural free fat graft on the outcome of lumbar disc surgery. Neurosurgical Review 27 (3):181-184, 2004 (Görgülü A, Şimşek O, Çobanoğlu S, İmer M, Parsak T).

Toplam atıf sayısı             : 47

 1. Obsessive-compulsive disorder after epilepsy surgery. Epilepsy &Behavior 5:113-118, 2004 (Kulaksızoğlu IB, Bebek Nerses, Baykan B; İmer M, Gürses C, Sencer S, Öktem-Tanör Ö, Gökyiğit A).

Toplam atıf sayısı             : 46

 1. The effect of aprotinin on extraneural scarring in peripheral nerve surgery: An experimental study. Acta Neurochir (Wien) 140:1303-1307, 1998 (Görgülü A, İmer M, Şimşek O, Sencer A, Kutlu K, Çobanoğlu S)

Toplam atıf sayısı             : 43

 1. Do unilateral ablative lesions of the subthalamic nucleu in parkinsonian patients lead to hemiballism? Movement Disorders 16:306-310, 2001 (Barlas O, Hanağası HA, İmer M, Şahin HA, Sencer S, Emre M).

Toplam atıf sayısı             : 42

 1. The effect of low-dose external beam radiation on extraneural scarring after peripheral nerve surgery in rats. Neurosurgery 53:1389-1396, 2003 (Görgülü A, Uzal C, Doğanay L,İmer M, Eliuz K, Çobanoğlu S)

Toplam atıf sayısı             : 37

 1. Effect of magnesium, MK-801 and combination of magnesium and MK-801 on blood-brain barrier permeability and brain edema after experimental traumatic diffuse brain injury. Neurological research 31 (9): 977-981, 2009 (İmer M, Omay B, Uzunkol A, Erdem T, Sabancı PA, Karasu A, Albayrak SB, Sencer A, Hepgül K, Kaya M).

Toplam atıf sayısı             : 30

 1. Skull base amyloidoma. Case report. J Neurosurg 76:303-306, 1992 (Ünal F, Hepgül K, Bayındır Ç, Bilge T, İmer M, Turantan Mİ).

Toplam atıf sayısı             : 28

 1. Epidemiological study in head injury patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 15( 2): 159-163, 2009 (Karasu A, Sabancı PA, Cansever T, Hepgül KT, İmer M, Dolaş I, Taviloğlu K)

Toplam atıf sayısı             : 27

 1. Trigeminal neuralgia and treatment options. Ağrı 17(3): 19-26, 2005 (Civelek E, Cansever T, İmer M, Hepgül K, Barlas O).

Toplam atıf sayısı             : 18

 1. Succesful therapy combined with surgery for severe post-transplant nocardiosis. J Nephrol 14: 304-306, 2001 (Kayacan SM, Türkmen A, Alış H, İmer M, Barlas O, Ecder ST, Yıldız A, Aydın AE, Eldegez U, Sever MŞ).

Toplam atıf sayısı             : 17

 1. Nöroşirürjide travma pratiği. Prospektif epidemiyolojik çalışma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 4 (4): 281-284, 1998 (Kırış T, İş M, İmer M, Güleç İ, Hepgül K, Ünal F, İzgi N).

Toplam atıf sayısı             : 17

 1. Non-resective management of Pineoblastoma. Minim Invas Neurosurg 43: 163-170, 2000 (Barlas O, Bayındır Ç, İmer M, Ayan İ, Darendeliler E).

Toplam atıf sayısı             : 15

 1. Quadrigeminal cistern arachnoid cyst in a patient with Kabuki syndrome. Pediatric Neurology 34(6): 478-480 (Kara B, Kayserili H, İmer M, Çalışkan M, Özmen M).

Toplam atıf sayısı             : 15

 1. Kafa travmalı hastalarda epidemiyolojik çalışma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 15(2): 159-163, 2009 (Karasu A, Sabancı PA, Cansever T, Hepgül KT, İmer M, Dolaş İ, Taviloğlu K).

Toplam atıf sayısı             : 14

 1. Complication of epidural fat graft in lumbar spine disc surgery: Case report. Surg Neurol 44: 479-482, 1995 (Çobanoğlu S, İmer M, Memiş M, Özyılmaz F).

Toplam atıf sayısı             : 13

 1. Analyses of clinical prognostic factors in operated traumatic acute subdural hematomas. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 16 (3): 233-236, 2010 (Karasu A, Civelek E, Aras Y, Sabancı PA; Cansever T, Yanar H, Sağlam G, İmer M, Hepgül KT, Taviloğlu K, Canbolat A).

Toplam atıf sayısı             : 12

20.Craniocerebral civilian gunshot wounds: one hospital’s experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 14(1) 59-64, 2008 (Karasu A, Cansever T, Sabancı AP, Kırış T, İmer M, Oran E, Sencer A, Ünal F).

Toplam atıf sayısı             : 12

 1. Expression analysis and clinical correlation of aquaporin 1 and 4 genes in human hippocampal sclerosis. Journal of Clinical Neuroscience 20 (11): 1564-1570, 2013 (Bebek N, Özdemir Ö, Sayitoğlu M, Hatırnaz O, Baykan B, Gürses C, Sencer A, Karasu A, Tüzün E, Üzün I, Akat S, Cine N, Sargın Kurt G, İmer M, Özbek U, Canbolat A, Gökyiğit A).

Toplam atıf sayısı             : 9

 1. Sorafenib and lithium chloride combination treatment shows promising synergistics effects in human glioblastoma multiforme cells in vitro but midkine is not implicated. Neurological research 36 (3): 189-197, 2014 (Sabancı PA, Ergüven M, Yazıhan N, Aktaş E, Aras Y, Civelek E, Aydoseli A, İmer M, Güntekin M, Bilir A).

Toplam atıf sayısı             : 7

 1. The effects of tibolone on the human primary glioblastoma multiforme cell culture and the rat C6 glioma model. Neurosurgical research 31 (9): 923-927, 2009, (Altınoz MA, Albayrak SB, Karasu A, Sabancı PA,İmer M, Bilir A).

Toplam atıf sayısı             : 6

 1. Pituitary macroadenoma with persisting dense lymphocytic infiltration in a young male patient. Clinical Neuropathology 30 (6): 318, 2011 (Cakır E, Bayındır Ç, Sabancı PA, İmer M, Özbey NC).

Toplam atıf sayısı             : 5

 1. Functional outcomes after treatment of traumatic brachial plexus injuries: Clinical study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 19 (6): 521-528, 2013 (Aras Y, Aydoseli A, PA Sabancı, Akçakaya MO, Alkır G, İmer M).

Toplam atıf sayısı             : 4

 1. Longitudinal clival fractures: a report of three cases. Ulusal Travma Acil Cerrahi Derg 12(4):321-325, 2006 (Yavuz C, Sencer A, Kabataş S, İmer M, Kiriş T, Unal F).

Toplam atıf sayısı             : 4

 1. Günümüzde kafa travmasına genel bir bakış. Türkiye Klinikleri Cerrahi “Travma Cerrahisi” 9(3): 188-196, 2004 (Sencer A, İmer M).

Toplam Atıf Sayısı             : 3

 1. Fully Endoscopic Interlaminar and Transforaminal Discectomy: Analysis of 47 complications encountered in a series of 835 patients. Nerocirugia (Austur). 2017 Sep-Oct; 28(5): 235-241, Epub 2017 May 19. (Yorukoglu AG, Goker B, Tahta A, Akçakaya MO, Aydoseli A, Sabancı Pa, Aras Y, Alkır G, Sencer A, İmer M, izgi N, Canbolat A).

Toplam atıf sayısı             : 2

 1. Primary central nervous system lymphoma: case report. Balkan Medical Journal (2), 2006 (Kılınçer C, Şimşek O, İmer M, Çobanoğlu S, Canbolat A).

Toplam atıf sayısı             : 2

 1. Head Injury: The epidemiological study of 705 cases. Adli Tıp Dergisi 10 (Supp:1-2-3-4): 3-10, 1994, Azmak D, İmer M, Çobaoğlu S, Yılmaz A, Özkbaş S, Kulalı A, Memiş M).

Toplam atıf sayısı             : 2

 1. Periferik Sinir Cerrahisinde erken ve geç dönem sonuçları. Türkiye Klinikleri Journal of Neurosurgery Special Topics 3 (2):71-77, 2010, (Akçakaya O, İmer M).

Toplam atıf sayısı             : 1

 1. Surgical treatment for dystonia and cerebral palsy: destruction and neurostimulation. Türkiye Klinikleri Journal of Neurosurgery Special Topics 1 (2) 19-22, 2008, (Aydoseli A, İmer M).

Toplam atıf sayısı             : 1

 1. Diffusion and perfusion MRI findings with clinical correlation in patients with subarachnoid haemorrhage related vasospazm. Cerebral Vasospasm 245-248, 2008, (

Toplam atıf sayısı             : 1

Multitravmalı Hastada Nöroşirürjinin Yeri, Önemi, Rolü. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Acil Tıp, ‘Acil Nöroşirürji’ 11:1-8, 2007. (Sencer A, İmer M).

Toplam atıf sayısı             : 1

 1. The modification of the new type of end-to-side anastomosis between carotid arteries in rats: a technical and scanning electron microscopic study. Acta Neurochirurgica 138 (10): 1246-1249, 1996 (İmer M, Okar T, Çobanoğlu S, Kayapınar R, Memiş M, Hepgül K, Kutlu K).

Toplam atıf sayısı             : 1

 1. İntrakranyal urlar-retrospektif çalışma. Balkan Medical Journal 12 (1,2,3): 203-209, 1995 (İmer M, Çobanoğlu S, Şimşek O, Eliuz K).

Toplam atıf sayısı             : 1

 

“CITATION INDEX” TÜMÜ 2013’den BU YANA
“Citations” 641 319
“h-index” 15 10
“i10 index” 19 12